’t pASST

Ontmoeting en begeleiding voor mensen

met aandacht voor autisme

Over ons

’t pASSt, ontmoeting en begeleiding voor mensen met aandacht voor autisme.  Bij ons kan je kiezen uit verschillende vormen van ondersteuning. Individueel en in groep organiseren we regelmatig activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en versterking van mensen. We geven hierbij aandacht aan mensen met autisme. Ieder krijgt de ruimte om zichzelf te mogen en kunnen zijn.

De werking van de VZW steunt op de gedreven inzet van vele vrijwilligers die elk op hun eigen manier een sterke verbondenheid hebben met mensen. Ons typeert dat we aandacht geven aan ieders verhaal. Vanuit een sterk sociaal engagement, met een professionele en ervaringsdeskundig achtergrond.

We geloven in het versterken van mekaar door samenwerking, hierbij werken we samen met zelfstandige Auti-coaches.

Meer info
Anders Verbinden
Open tpasst autisme begeleiding
autisme expertise

Voor wie?

Iedereen heeft kwaliteiten, die van jou nog niet gevonden?

Dan halen we ze hier naar boven!

’t pASSt is een ontmoetingsplek en begeleidingscentrum voor normaal tot hoogbegaafde mensen, met aandacht voor een autisme spectrum stoornis, ook wel bekend als ASS. We ondersteunen jongeren en volwassenen in de zoektocht naar zichzelf.  Je nabije omgeving verdient eveneens de nodige aandacht. Bij ons krijgt ieder een evenwaardige kans. Door onze expertise weten we hoe we bepaalde situaties kunnen aanpakken. Onze coaches zijn opgeleid en hebben door de jaren heen de nodige ervaring opgedaan om onze mensen op een zo goed mogelijke manier te ondersteunen.

Autisme

Autisme Spectrum Stoornis,  is een informatieverwerkingsverschil waarbij mensen de wereld op een andere manier zien en ervaren.

“Informatieverwerkingsverschil : autisme is niet aan de buitenkant te zien. Autisme zit in het hoofd en heeft te maken met de werking van het brein.”

De informatie die wordt opgenomen in de hersenen wordt anders verwerkt dan bij iemand zonder autisme. De moeilijkheid zit in het samenbrengen van informatie. Mensen zonder autisme zien het grote geheel terwijl iemand met autisme allemaal losse stukken informatie binnenkrijgt.

Dit voel je in heel wat aspecten van het leven alsook voor de omgeving. Het is fijn als je ergens naartoe kan waar men inzet op begrip en de intentie van autismevriendelijk nastreeft.

Een plek waar je “je zelf” mag zijn. Dat is waarom begeleidingscentrum ’t pASSt ons zo nauw aan het hart ligt.

Aan bod

Ontdek het hier

Als jij mag kiezen

Samenwerkingen

’t pASSt kiest voor samenwerkingsverbanden met organisaties, bedrijven, individuen …
Ben jij overtuigd van de kwaliteiten van personen met autisme?!
Heeft u een idee hoe we in samenwerking een win-win voor ons beiden realiseren?

Contact
Avada Finance Event Elevate
Avada Finance Bonjour Cafe
Avada Finance Futuristic

Ready to Talk?

Word steunend lid!

We hebben jouw steun nodig om onze werking te kunnen blijven uitvoeren.

Contacteer ons