Wie zijn we

tpasst vzw is een begeleidingscentrum 

Normaal- tot hoogbegaafde 15+ ‘ers met een (vermoeden van ) Autisme Spectrum Stoornis (=ASS) en hun directe omgeving kunnen bij ons terecht. 

 


 

Op professioneel gebied begeleiden en ondersteunen 

- begeleiding aan huis ( = mobiel ) of in ons centrum ( = ambulant )

 •  ondersteuning op verschillende gebieden om zo zelfstandig als mogelijk te functioneren.
 •  individuele globale en psychososociale ondersteuning met aandacht voor het welzijn van de persoon
 • practische ondersteuning zoals administratie, samen winkelen, ziekenhuisbezoek... 

 

- auti-coaching 

 • Psycho-educatie met het belang om kennis te verwerven over z'n eigen autisme en de gevolgen. 
 • informeren over kennis en vaardigheden om met z'n eigen autisme om te gaan en je eigen leven vorm te geven.
 • aanleren van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid
 • In dialoog de regie van het eigen leven in handen te nemen 

 

Zinvolle dagbesteding door atelier

Onze ateliers zijn een openingspoort voor onze psychosociale begeleiding en ondersteuning. Het belang van verschillende contexten is een belangrijke bijdrage in de ondersteuning van mensen met autisme en om via creativiteit in verbinding met de ander te komen. We kiezen voor een laagdrempelige en ongedwongen manier, het atelier als een therapeutische ondersteuning, een ervaring welke mee bijdraagt aan een zinvol leven. Er is een aanbod van verschillende ateliers, tekenen, schilderen, keramiek, koken, haken, naaien...  rekening houdend met de interesse van onze deelnemers.

     dagaanbod

 •  donderdag van 11.00 tot 16.00u
 • vrijdag van 14.00 tot 17.30u

    avondaanbod

 • woensdag van 18.00u tot 21.00u
 • vrijdag van 18.00u tot 21.00u                                                                                                                                                                                                                                         

 

Op een laagdrempelige wijze bieden wij ruimte voor ieders verhaal. Ont-moeten in een ongedwongen sfeer.

open huis
       Open huis

-  't pASSt café

 •  elke laatste zaterdag van de maand van 15.00u tot 22.00u

- Open-huis dag

 • elke tweede of derde zondag van de maand van 13.30u tot 17.30u 

- deelname aan locale initiatieven

 


 

Interesse in wat we kunnen betekenen voor elkaar, neem contact met ons voor een kennismakingsgesprek.

Onze activiteiten zijn terug te vinden in onze kalender of  contact voor meer info.