Samenwerkingen

't pASSt kiest voor samenwerkingsverbanden met organisaties, bedrijven, individuen ...
Ben jij overtuigd van de kwaliteiten van personen met autisme en hoe we in samenwerking een win-win voor ons beiden realiseren. Contacteer ons

 

In samenwerking met Het Eepos

Vzw ’t pASSt, als feitelijke aanbieder van ondersteuning voor personen met een ASS  heeft een samenwerkingsverband met Het Eepos als vergunde zorgaanbieder VAPH 

 

Door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (=VAPH) gesubsidieerd : 

   - rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voor beperkte ondersteuning     

   - niet-rechtstreeks toegankelijke hulp voor intensievere ondersteuning voor personen met een persoonsvolgend budget (PVF)