Samenwerken met 't pASSt

PAGINA ONDER CONSTRUCTIE

In afwachting van een invulformulier willen wij jullie toch al volgende info meegeven:

't pASSt gaat graag samenwerkingsverbanden aan met organisaties, bedrijven, individuen ... die zich genegen voelen tot onze werking.  Interesse, bereid zijn en openstaan om personen met autisme "echt" te leren kennen.  Verbinding willen maken met respect voor elk individu om op die manier het beste uit onszelf en de samenwerking te halen.

Wij zien samenwerkingsverbanden heel breed.  Enkele voorbeelden:

  • aanbieden van creatieve ateliers
  • workshops rond zelfontwikkeling (vb. verbindende communicatie)
  • creatieve workshop
  • duurzaam inpakwerk
  • tewerkstelling
  • jij als vrijwilliger op geregelde tijdstippen
  • muzische vorming
  • zaken mbt tot autisme-vriendelijke activiteiten
  • ter beschikking stellen van materialen, ruimtes
  • ...

 

Ben jij overtuigd van de kwaliteiten van personen met autisme en hoe deze met open vizier en jouw kwaliteiten een meerwaarde kunnen zijn? Neem met ons contact op of kom een keer kijken naar onze "open-huis-dagen".  Wij vertellen je graag meer over onze werking en hoe een samenwerkingsverband met jou of jullie bedrijf/organisatie er kan uit zien.