RTH

Wat is RTH

Een aantal diensten en voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) bieden RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) aan.

RTH is een beperkte (handicapspecifieke) ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. Hiervoor hoef je géén aanvraag in te dienen bij het VAPH.  Voor algemene info en voorwaarden kan je terecht op de website www.vaph.be
 

Vzw ’t pASSt, als feitelijke aanbieder van ondersteuning voor personen met een ASS, heeft een overeenkomst/samenwerkingsverband met Het Eepos als vergunde zorgaanbieder door het VAPH.
 

Afspraak rond begeleiding

RTH kan enkel worden geboden aan cliënten die nog geen andere niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning vanwege een VAPH-voorziening of –dienst krijgen.
Als cliënt kan je sporadisch of regelmatig deelnemen aan het activiteitenaanbod van ’t pASSt of beroep doen op ondersteuning.   Je kan steeds autonoom beslissen of je al dan niet deelneemt of ondersteuning vraagt. Er is geen proefperiode en als cliënt kan je de overeenkomst steeds stopzetten zonder opzegtermijn mits kennisgeving aan vzw ’t pASSt.

Jouw financiële bijdrage

Voor de dienstverlening in het kader van RTH wordt geen bijdrage aangerekend.  Als cliënt betaal je enkel een forfaitaire kostprijs per activiteit. Deze wordt vastgelegd door vzw ’t pASSt en dient om de kosten van de activiteiten te dekken (gebruik van de zaal, materialen, enz). De forfaitaire kostprijs is gelijk voor alle deelnemers (RTH of niet).

Interesse

Voor specifieke info ivm RTH aangeboden door ’t pASSt kan je contact opnemen met Kristel Binnemans 0497/321214 of info@tpasst.org