Missie en visie

Missie

't pASSt heeft een duidelijke missie; een veilige ontmoetingsplek voor voorzien voor normaal tot hoog begaafde jongeren en volwassenen met autisme . Elk verhaal heeft hier zijn plaats, met als doel zelfontplooiing, 

 om zo op een natuurlijke manier hun eigen identiteit vorm te geven om een plaats te vinden in onze samenleving. 

Ons team van professionelen begeleiders biedt ondersteuning waar nodig.

Vertrekkend vanuit de beleving van mensen met autisme en rekening houdend met hun individuele noden en krachten, ongeacht geslacht, financiële situatie of religieuze achtergrond.

We geloven sterk dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Wat die talenten zijn willen we, samen met onze mensen, verder verkennen. Falen mag, falen kan. Zo leren we elkaar en onszelf het beste kennen en kunnen we nadien leren uit onze fouten. We kiezen ervoor om als één team te fungeren. We omkaderen en ondersteunen vanuit ieders unieke manier van mens zijn.

 

Visie

Mensen met autisme hebben in onze samenleving heel wat te bieden. Vanuit hun eigenheid kunnen ze zich ontplooien om op een natuurlijke manier hun eigen identiteit vorm te geven om een plaats te vinden in onze samenleving. We aanvaarden hen voor wie ze zijn, ook al brengt die kwetsbaarheid faalervaringen met zich mee.

't pASSt wil als begeleidingscentrum inzetten op integratie in de samenleving voor mensen met autisme. We bieden een ontmoetingsplek aan waar iedereen zichzelf kan zijn. We kijken verder dan de eigengemaakte camouflage om erbij te horen en je autisme te verbergen.