Missie en visie

Visie

Mensen met autisme hebben in onze samenleving heel wat te bieden.

Vanuit hun eigenheid geloven we dat ze zich kunnen ontplooien om zo op een natuurlijke manier hun eigen identiteit vorm te geven om een plaats te vinden in onze samenleving. 

We aanvaarden hen voor wie ze zijn, ook al brengt die kwetsbaarheid faalervaringen met zich mee.

't pASSt wil hier als begeleidingscentrum voor mensen met autisme op inzetten met het accent op bevordering van integratie in de samenleving. 

We bieden een ont-moetingsplek waar ieder zichzelf mag zijn,  we kijken verder dan de eigengemaakte camouflage om erbij te horen en je autisme te verbergen.

 

Missie

't pASSt creëert een veilige ont-moetingsplek voor normaal tot hoog begaafde (jong)volwassenen met autisme, met een plaats voor ieders verhaal, waardoor ze van daaruit verder kunnen ontplooien. Ondersteuning door gepaste begeleiding van professionele begeleiders.

Vertrekkend vanuit de beleving van mensen met autisme en rekening houdend met hun individuele noden en krachten, ongeacht geslacht, financiële situatie of religieuze achtergrond. 

We geloven in mogelijkheden en talenten en kiezen voor succeservaringen waar falen mag om te leren en te exploreren. We kiezen om er als één team te staan en professionele begeleiders fungeren als vertaler-tolk indien nodig. We omkaderen en ondersteunen aangepast aan de noden van de persoon vanuit z'n unieke manier van mens zijn.