Ons atelier

Ons atelier is een middel om sociale vaardigheden en communicatie te oefenen. Creativiteit helpt ons verbinding te maken met onszelf en van daaruit met elkaar.

We kiezen in ons atelier om te werken op een laagdrempelige en ongedwongen manier door het aanbieden van thema’s. Als therapeutische ondersteuning, draagt deze ervaring bij aan het ontwikkelen van een zinvoller leven.

Thema’s in onze ateliers worden gekozen uit hetgeen er leeft bij onze mensen zoals tekenen, schilderen, keramiek, koken, haken, naaien… rekening houdend met hun interesse en kwaliteiten die er zijn en ze verder willen ontwikkelen. De creaties komen tot stand en worden ervaren als een rustige en therapeutische manier om een proces in gang te zetten van zichzelf te leren ontdekken in alle facetten die het leven biedt.

Zichzelf ontdekken, de nog ongekende talenten en kwaliteiten naar de oppervlakte te halen én in te zetten in hun dagelijkse bezigheden… gewoonweg om trots te mogen zijn op zichzelf, inzicht in eigen handelen, beleven, ervaren en de kans, dit te overdenken en hierover in dialoog te gaan.

 • Dag

  •  dinsdag van 13u00 tot 16u00
  •  donderdag van 11u00 tot 15u00
  •  vrijdag van 14u00 tot 18u00
 • Avond

  • woensdag van 18u00 tot 21u00
  • vrijdag van 18u00 tot 21u00

’t pASSt café en Open huis

 • ’t pASSt café

  • elke laatste zaterdag van de maand van 15u00 tot 22u00

 • Open Huis

  • elke eerste zaterdag van de maand van 14u00 tot 17u00
  • Welkom voor een gezellige babbel, een drankje en homemade gebak

  Open huis drank koffie

Een Sterk Netwerk

Een sterk netwerk voor houvast en verbinding met de samenleving

“Wie samenleeft met mensen met autisme, merkt al gauw dat autisme ingrijpt in het leven van en met die persoon, hoe subtiel dat autisme ook aanwezig is. “

Autisme gaat vaak schuil achter een gewoon uiterlijk en kent vaak verrassende talenten. We vinden het belangrijk om hier te blijven op in zetten en ruimte te houden voor ieder die samenleeft, samenwerkt en mensen kansen wil geven.

Sensibiliseren

Het leeft bij ons,

Zoveel meer we er over spreken en er mensen gevoelig voor maken. Geloven we erin dat er meer begrip zal zijn voor mensen in hun eigenheid.

We zijn allemaal verschillend en laat dat nu net zijn wat ons zo mooi maakt als mens. De ene al iets trager, detailgerichter, helderder … dan de ander. We maken het autisme dan graag bespreekbaar. Samen rond één tafel in gesprek met elkaar, om te weten hoe het voor elkaar is, hoe we de wereld ervaren. En ook dat is dit verschillend, het mag oké zijn.

We maken je graag,

 • warm,
 • bewust,
 • gevoelig voor,
 • belangstelling wekkend
 • aandacht vragend

Auti-coach

 • Coaching in samenwerking met Anders Verbinden

 

Onze coach ondersteunt jongeren en volwassenen, en richt zich vooral op de hulpvraag van de gast. Wat wil dit nu zeggen? Het belang hiervan is een beter beeld te vormen over zichzelf en z’n omgeving. Wat betekent jou autisme voor jou en wat kan je doen om jouw leven te leven.

In de coaching halen we jou kwaliteiten naar boven, zodat jij regie van je eigen leven kan opnemen.

 • Psycho-educatie met het belang om kennis te verwerven over je eigen autisme.

 • informeren over kennis en vaardigheden om met je eigen autisme om te gaan en je eigen leven vorm te geven.

 • aanleren van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid

 • In dialoog de regie van je eigen leven op nemen

Mobiele en Ambulante begeleiding

 • ondersteuning op verschillende gebieden om zo zelfstandig als mogelijk te functioneren.

 • individuele globale en psychosociale ondersteuning met aandacht voor het welzijn van de persoon

 • practische ondersteuning zoals administratie, samen winkelen, ziekenhuisbezoek…

 • In de mobiele / ambulante begeleiding bieden we je ondersteuning bij je dagdagelijks functioneren. Dit kan gaan van gesprekken over je psychisch welbevinden als ook ondersteuning bij je administratie, winkelen, een ziekenhuisbezoek. We bereiden dit samen met je voor.

Ready to Talk?

Word steunend lid!

We hebben jouw steun nodig om onze werking te kunnen blijven uitvoeren.

Contacteer ons